Skip to content

Om Gerlesborgsskolan

Gerlesborgsskolan finns både i Bohuslän och i Stockholm. På båda skolorna ges en tvåårig grundläggande konstutbildning och kortare konstkurser. I Bohuslän har skolan även ett rikt kulturprogram med spännande aktiviteter året om.

Stiftelsen Gerlesborgsskolan

1944 grundade professor Arne Isacsson i Gerlesborg i Bohuslän, den konstskola som idag är en av landets mest välrenommerade grundläggande konstnärliga utbildningar.

Platsen fick ge namn åt skolan, Gerlesborgsskolan. Sedan 1958 bedriver skolan även verksamhet i Stockholms län. Vid årsskiftet 2023/24 flyttade skolan in i nyrenoverade lokaler i Dahlénumområdet på Lidingö.

Kurser

Gerlesborgsskolan i Bohuslän har en bred kursverksamhet under sommarmånaderna, som riktar sig till både allmänheten och konstnärer som söker vidareutbildning, arkitekter, grafiker med flera. Lärarna är professionella konstnärer med stor kunskap inom sina områden.

Utställningar, konserter och föreläsningar

Gerlesborgsskolan i Bohuslän har ett rikt kulturprogram som pågår under hela året med konstutställningar, konserter, föreläsningar med mera.

Utställningarna visas i huvudbyggnadens galleri och konserterna i skolans vackra samlingssal. Kulturprogrammet stöds av Statens kulturråd, Västra Götalandsregionen samt Tanums och Sotenäs kommuner.

Konstnärlig grundutbildning

Stiftelsen Gerlesborgsskolan bedriver tvåårig konstnärlig grundutbildning på två platser, i Gerlesborg, Bohuslän och i Stockholm. Intagningen är gemensam.

På skolan i Gerlesborg finns 40 årsplatser och på skolan i Stockholm finns 74 årsplatser, totalt 114. Lärarna är professionella konstnärer med gedigen kunskap inom sina områden.

Gerlesborgsskolans studerande utgör en hög procent antagna på högre konstutbildningar både i Sverige och utomlands.

Under de senaste åren har studerande sökts sig vidare till och antagits på konsthögskolor i Sverige och utomlands. Nedan återfinns ett urval.

 • Kungl. Konsthögskolan Stockholm
 • Malmö Konsthögskola
 • Valands Konsthögskola
 • Umeå Konsthögskola
 • Konstfack Stockholm
 • Goldsmiths London
 • The Slade School of Fine Art London
 • Det Kongelige Danske Kunstakademi
 • Bergen Konsthögskola
 • Oslo Konsthögskola
 • Trondheims Konsthögskola
 • Valands Konsthögskola,
 • Fotohögskolan Göteborg
 • Konsthögskolan Glasgow
 • HDK Göteborg

Med stöd från MYH och VGR

Gerlesborgsskolans konstnärliga grundutbildning bedrivs med tillsyn och stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), enligt förordning (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar.

Utbildningen i Bohuslän stöds även av Västra Götalandsregionen (VGR)

Fri konst Fri <span class="_last-word">konst</span>
Vill du veta mer om Gerlesborgsskolans tvåårig konstnärlig grundutbildning i Bohuslän och Stockholm?
Kurser <span class="_last-word">Kurser</span>
Ta första steget och börja måla. Sommaren 2024 arrangerar vi 15 konstkurser. För nybörjare samt erfarna.
Kalendarium <span class="_last-word">Kalendarium</span>
Läs mer om vår kulturverksamhet