Skip to content

Studera i Stockholm

Gerlesborgsskolan i Stockholm ligger i nyrenoverade lokaler i Dahlénum-området på Lidingö. Utbildningen har sammanlagt 74 studerandeplatser fördelat på årskurs 1 och 2.

Om utbildningen

Utbildningen syftar till att förbereda dig för högskolestudier inom det konstnärliga fältet.

Utbildningen som helhet är uppbyggd kring att du ska utveckla och fördjupa ditt individuella konstnärliga uttryck. Du introduceras till att arbeta med olika material och metoder, t ex måleri, teckning, skulptur, video och performance. I utbildningen ingår konsthistoria och konstteori, branschkunskap och yrkesorientering.

Under det första året ligger betoningen på att lära sig grunderna i konstnärligt skapande. Detta sker genom kurser och vägledning av lärare som är professionella konstnärer. Du övas i att ställa ut i grupp och att ge kritik på andras arbete.

Under andra året ligger betoningen på att fördjupa och utveckla det egna konstnärliga arbetet. Du förväntas vara drivande och jobba mer självständigt. Alla studerande i årskurs två gör en separatutställning.

Läsåret avslutas med en vårutställning där alla studerande visar sina verk.

Undervisningen är upplagd med kortare och längre kurser. Varje kurs börjar med en introduktion då inriktning, tema och kursuppgift presenteras. Hur just du väljer att tolka uppgiften är fritt.

I utbildningen ingår krokiundervisning, föreläsningar i konsthistoria och presentationer av konstnärer. Skolan gör regelbundet gallerirundor och besöker utställningar på konsthallar och museer.

Läs mer om kurserna i vår utbildningsplan

Lärare

Gerlesborgsskolans lärare är aktiva, etablerade konstnärer. Deras kompetenser och erfarenheter gör att du som studerande får tillgång till mångsidig kunskap om material, gestaltning och konstnärliga processer.

Lokaler

När du börjar på skolan tilldelas du en egen ateljéplats i en av skolans ateljéer. På skolan finns kök och matsal, bibliotek, undervisningssalar, verkstäder och bokningsbara projektateljéer. Projektateljéerna bokas vid behov av avskildhet eller utrymme för storskaliga arbeten.

Studerandeinflytande

På skolan finns ett studeranderåd, som deltar på lärarnas kollegiemöten och företräder studerandes frågor och behov. Studerande väljer själva sina representanter. Studeranderådet är en viktig kanal för skolans ledning att ständigt utveckla och förbättra utbildningen.

Tillgänglighet och särskilt stöd för studerande

Skolan har möjlighet att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd för studerande vid behov. Ta kontakt med skolan för mer information.

Värdegrund och policy

Gerlesborgsskolan följer Arbetsmiljö- och Diskrimineringslagen, vilka syftar till att skapa en trygg arbetsmiljö, motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett, kön, könsöverskridande identiet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatting, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Datum läsåret 2024/25 och öppettider

Höstterminen: 26 augusti 2024 – 10 januari 2025
Vårterminen: 13 januari 2025 – 29 maj 2025

Skolan är öppen för studerande kl 8-22 alla dagar.

Fri konst Fri <span class="_last-word">konst</span>
Vill du veta mer om Gerlesborgsskolans tvåårig konstnärlig grundutbildning i Bohuslän och Stockholm?
Kurser  <span class="_last-word">Kurser</span>
Ta första steget och börja måla. Sommaren 2024 arrangerar vi 15 konstkurser. För nybörjare samt erfarna.
Kalendarium  <span class="_last-word">Kalendarium</span>
Läs mer om vår kulturverksamhet