Skip to content

Organisation

Stiftelsen Gerlesborgsskolan

Organisationsnummer
855900-1774

Säte
Tanums kommun

Registreringslän
Västra Götalands län

Ändamål
Stiftelsen Gerlesborgsskolan skall bedriva undervisning i konst och angränsande ämnen samt i övrigt aktivera kulturlivet, främst genom utställnings- och konsertverksamhet

Styrelsemedlemmar

 • Åsa Berndtsson, ordförande
 • Lotta Lehikoinen, vice ordförande
 • Christine Bjärkby, Ledamot
 • Agneta Nathorst Linton, Ledamot
 • Hans Murman, ledamot (Konstakademien)
 • Louise Thunström (Tanum)
 • Maria Andersson (VGR)
 • Olle Törnqvist (Sotenäs)
 • Vivi-Ann Gustafsson (VGR)
 • Claes-Åke Sörkvist, suppleant (Tanum)
 • Ragnhild Sehlstam, suppelant (Sotenäs)

Revisorer

 • Anne-Lie Sundling, revisor (VGR)
 • Michael Christensson, auktoriserad revisor

Gerlesborgsskolans utbildnings- och kulturverksamhet bedrivs med stöd av:
Myndigheten Yrkeshögskolan, Statens Kulturråd, Västra Götalandsregionen, Sotenäs och Tanums kommuner.