Skip to content

Vanliga frågor & svar

Är det någon skillnad mellan utbildningarna i Bohuslän och Stockholm?
Utbildningarna i Bohuslän och Stockholm är likvärdiga och följer samma utbildningsplan. Vissa skillnader finns i upplägg och genomförande då lärarna sätter sin personliga prägel på kurserna.  Antalet studerande på respektive skola påverkar undervisningens upplägg. Skolornas geografiska lägen erbjuder olika möjligheter.

Kostar det något att gå på Gerlesborgsskolan?
Ja, terminsavgiften är 12 000 kr per termin och du kan söka merkostnadslån från CSN som täcker hela avgiften.

Är utbildningen på heltid?
Ja, utbildningen bedrivs endast på heltid, dagtid.

Kan man gå utbildningen på distans?
Nej, utbildningen bedrivs endast på plats i Bohuslän och Stockholm.

Är utbildningen studiemedelsberättigad?
Ja, utbildningen är studiemedelsberättigad, avdelning A3 hos CSN, i totalt 80 veckor vilket motsvarar två års studiemedel från det att du fyller 18.  Avdelning A3 är för studier på gymnasienivå. Gerlesborgsskolan är på eftergymnasial nivå, det är bara själva studiemedelskvoten som är på gymnasienivå. CSN:s hemsida: www.csn.se

Kan jag ansöka direkt till Åk 2?
Ja, för att bli antagen till åk 2 krävs dokumentation av färdiga verk och inte endast skisser. Här läggs en extra tyngd på visad mognad och självständigt organiserat arbete.

Går det att byta mellan Stockholm och Bohuslän under pågående studier?
Nej, det går inte att byta från Stockholm till Bohuslän eller tvärtom.
Om du vill byta utbildning behöver du avbryta studierna och göra en ny ansökan via ansökningsportalen vid nästa antagningsomgång.

Fri konst Fri <span class="_last-word">konst</span>
Vill du veta mer om Gerlesborgsskolans tvåårig konstnärlig grundutbildning i Bohuslän och Stockholm?
Kurser  <span class="_last-word">Kurser</span>
Ta första steget och börja måla. Sommaren 2024 arrangerar vi 15 konstkurser. För nybörjare samt erfarna.
Kalendarium  <span class="_last-word">Kalendarium</span>
Läs mer om vår kulturverksamhet