Skip to content

Studiemedel

Utbildningen på Gerlesborgsskolan är studiemedelsberättigad från hösten det året du fyller 18 enligt avdelning A3 (tidigare A2). Möjlighet finns att söka merkostnadslån för terminsavgiften. Se CSN:s hemsida www.csn.se

Gerlesborgsskolans konstnärliga grundutbildning bedrivs med tillsyn och bidrag av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) enligt förordningen om statligt stöd till konst- och kulturutbildningar.

Fri konst Fri <span class="_last-word">konst</span>
Vill du veta mer om Gerlesborgsskolans tvåårig konstnärlig grundutbildning i Bohuslän och Stockholm?
Kurser  <span class="_last-word">Kurser</span>
Ta första steget och börja måla. Sommaren 2024 arrangerar vi 15 konstkurser. För nybörjare samt erfarna.
Kalendarium  <span class="_last-word">Kalendarium</span>
Läs mer om vår kulturverksamhet