Skip to content

Musikresidens: PsychoMusic

-ljudaktioner som övergångsriter

Bottnafjorden i norra Bohuslän är inte bara en av västkustens naturskönaste platser, den ligger dessvärre även i skottgluggen för de väntade effekterna av mänsklig klimatpåverkan med höjda vattennivåer till följd.

Som en del av projektet ”PsychoMusic” vill därför brasilianska ljudkonstnären och musikern Marina Cyrino under sin residensvistelse utarbeta ett antal platsspecifika ljudritualer med avsikten att kanalisera den tysta panik som dagens miljöproblematik försatt oss alla i, så väl lokalt som globalt. Ett slags audiovisuella ceremonier på utvalda platser runt Bottnafjorden. Övergångsriter som avser att markera den brytpunkt mänskligheten nu oundvikligen står inför.

PsychoMusic har tidigare genomfört i Göteborg och Berlin men vill nu flytta sin ”ljudgraffiti” ut från storstadsregionerna till glesbygd och platser som än mer direkt berörs av projektets tematik.

Om Marina:

Marina Cyrino är en brasiliansk flöjtist, ljudkonstnär och forskare baserad i Berlin. Hon arbetar inom områdena improvisation, komposition, instrumentbyggnad och performativa audiovisuella installationer. Hon är medlem i det brasilianska experimentella musiketiketten/produktionshuset Seminal Records. Hon har en doktorsexamen i musikutförande och tolkning från Göteborgs universitet.

Foto: Frank Nagel

Ett antal publika ljudperformance kommer genomföras utomhus under Marinas residens i samarbete med lokala musiker. Exakt tid och plats kommer uppdateras på hemsida, sociala medier och lokala nyhetsbrev. 

Ljudaktioner i landskapet runt Bottnafjorden

Fri entré!

Residenset genomförs med stöd av Stiftelsen Längmanska kulturfonden.