Skip to content

Konserter på Gerlesborgsskolan i Bohuslän

Gerlesborgsskolans musikverksamhet har ett viktigt uppdrag att presentera samtida konst och musik för en bred publik. På samma gång verka som en mötesplats för kultur i bygden med omnejd. Vi verkar som arrangör utanför de urbana regionerna med fokus på kvalitet, konstnärlig fördjupning och ökat publikt deltagande i vår verksamhet.

Sommarkonsert: Klara Ahlersten och Harald Svensson Duo Sommarkonsert: Klara Ahlersten och Harald Svensson <span class="_last-word">Duo</span>
Lördag 6:e juli kl. 19:30-21:00 Sommarkonsert med sång och piano. Dikter tonsatta av Harald Svensson.
Musikresidens: PsychoMusic – ljudaktioner som övergångsriter Musikresidens: PsychoMusic - ljudaktioner som <span class="_last-word">övergångsriter</span>
12-18 augusti Ett antal publika ljudperformance kommer genomföras utomhus i samarbete med lokala musiker
Konsert med Gésir (Fra) Konsert med Gésir <span class="_last-word">(Fra)</span>
Fredag 23 augusti i kl. 19:30-21:00 En klanglig upplevelse med säckpipa, orgel och gong